Kỹ Năng C.F.O Tập Đoàn Đa Quốc Gia Mô Phỏng

Thời lượng: 96 giờ học / 6 tháng -  Chương trình này ngôn ngữ là English, yêu cầu đọc hiểu tiếng English cơ bản - dạy bằng tiếng Việt - học viên thực hành Mô Phỏng thông qua Thị Trường Thế Giới Ảo

 

Khóa học C.F.O Tập Đoàn Đa Quốc Gia Mô phỏng thách thức học viên tham gia điều hành hoạt động kinh doanh công ty ngược với mô hình kinh doanh tối đa hóa lợi nhuận truyền thống. Học viên phải xem xét tất cả các bên liên quan của công ty, bao gồm khách hàng, cổ đông, nhân viên, nhà cung cấp và cộng đồng. Họ phải giải quyết các vấn đề đạo đức, môi trường và phát triển bền vững ngoài các thách thức quản lý thông thường khi điều hành doanh nghiệp.

 

Các Thành viên trong nhóm sẽ nhập vai 

 

JpEG.png

 

Nội dung

Trong khi học viên tham gia đối mặt với những thách thức khi điều hành hoạt động kinh doanh một công ty đầy đủ phòng ban, thì họ cũng phải chịu đựng những căng thẳng trong các quyết định về Quản trị nguồn lực tài chính, bao gồm tinh thần làm việc nhân viên, độ tin cậy của sản phẩm, và bảo vệ môi trường và sức khoẻ nhân viên. 
•    Marketing
•    Phát triển sản phẩm 
•    Quản trị sản xuất
•    Quản trị tài chính 
•    Phân tích báo cáo tài chính
•    Quản trị nhân sự
•    Nghệ thuật lãnh đạo
•    Bảo vệ môi trường

 

Các Tập Đoàn sẽ cạnh tranh khốc liệt tại 4 thị trường trên Thế Giới

 

Các Công ty sẽ cạnh tranh khốc liệt để chiếm lĩnh  4 thị trường trên Thế Giới

Kịch bản

Mỗi nhóm gồm 5 học viên được cấp US$4 triệu dollar vốn ảo ban đầu để kinh doanh, với nguồn lực tài chính giới hạn và đầy trách nhiệm. Học viên phải đầu tư xây dựng nhà máy, Xây dựng kênh phân phối, thiết kế sản phẩm, chạy chương trình quảng cáo và quản cáo web site. Tuyển dụng nhân sự và lập chính sách phúc lợi, lập kế hoạch bán hàng và sản xuất. Sau 3 quý hoạt động kinh doanh, Học viên sẽ lập chiến lược kinh doanh cho năm sau, thuyết trình và mời Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư thêm ít nhất US$4 triệu dollar để bổ sung vốn phát triển kinh doanh. Học viên có thể đầu tư vào các R&D mới, liên tục tung các dòng sản phẩm mới ra thị trường, mở rộng hệ thống phân phối và nhà máy sản xuất nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh. Mục đích để trở thành một doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận cao, có ý thức bảo vệ môi trường, và hài hòa lợi ích với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng, và cổ đông.

 

Mỗi nhóm được Cấp Vốn: 

Kết quả: Tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và lợi nhuận, hài hòa lợi ích với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng, và cổ đông thể hiện qua Cumulative Balanced Scorecard - hiệu quả Quản Trị Tài Chính Tập Đoàn Đa Quốc Gia. Hệ thống Mô Phỏng sẽ tự động đánh giá kết quả học viên dựa trên kết quả Cumulative Balanced Scorecard bao gồm Khả năng sinh lời, sự hài lòng khách hàng, thị phần từng phân khúc thị trường mục tiêu, quản lý tài sản, năng suất sản xuất, Quản trị rủi ro tài chính, quản lý nguồn nhân lực, đầu tư  tương lai và Lợi nhuận.

 

Balanced Scorecard - hiệu suất Quản trị Tài Chính Tập Đoàn Đa Quốc Gia

 
Mục tiêu khóa học: Quản Trị Tài chính, Phân Tích báo cáo tài chính, lập chiến Tài Chính phát triển toàn cầu bền vững, có Đạo đức kinh doanh & Trách nhiệm Xã Hội, tích hợp các môn học quản trị Capstones để phát triển công ty bền vững.

 

Khung thời gian: Chương trình chạy 6 Quý, học viên thực hành Mô Phỏng 10 giờ mỗi quý.