Management - Chiến Lược Vốn Mạo Hiểm Mô phỏng - Bike!

Thời lượng: 8 buổi / 6 tháng -  Chương trình này ngôn ngữ là English, yêu cầu đọc hiểu tiếng English cơ bản - dạy bằng Tiếng Việt - học viên thực hành Mô Phỏng thông qua Thị Trường Thế Giới Ảo


Khóa học Management -  Level 3 - Chiến lược mạo hiểm - Mô phỏng đi xe đạp cung cấp cho học viên một môi trường ảo an toàn, nơi họ có thể trải nghiệm những gì cần thiết để trở thành một nhà quản trị khi họ bắt đầu một công việc kinh doanh mới. Mô phỏng tích hợp tất cả các lĩnh vực chức năng của kinh doanh, cung cấp một phương tiện để có được sự tự tin mà một nhà quản trị giỏi để quản trị công ty trên thế giới. 

Học viên nhập một trong các vai quản trị và đưa ra các quyết định kinh doanh thực tế trong bối cảnh của cả một doanh nghiệp. học viên đưa ra quyết định mỗi quý được dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của quý trước. Nội dung học tập được trình bày vào những thời điểm chính xác cần thiết cho các quyết định nhằm tăng giúp học viên chủ động học tập hơn.  

Học viên sẽ học cách đọc hiểu thông tin nghiên cứu thị trường, gồm phản hồi của thị trường, phân tích động thái của đối thủ cạnh tranh và nhanh chóng  điều chỉnh chiến lược. Các mô phỏng vi mô về Thị trường có sẵn tại các điểm quan trọng trong bài tập chọn các khái niệm kinh doanh chuyên sâu hơn để đảm bảo rằng sinh viên hiểu rõ.


Các Thành viên trong nhóm sẽ nhập vaiNội dung:


- Marketing                          

- Thiết kế & Phát triển sản phẩm

- Quản trị sản xuất

- Quản trị tài chính

- Phân tích báo cáo tài chính 

- Đàm phán Kinh doanh với Đối tác

- Quản trị nhân sự

- E-Commerce


Các Công ty sẽ cạnh tranh khốc liệt để chiếm lĩnh  4 thị trường trên Thế Giới


Các Công ty sẽ cạnh tranh khốc liệt để chiếm lĩnh  4 thị trường trên Thế Giới

Trả nghiệm thực tế


Trong khóa học quản trị mô phỏng, mỗi nhóm gồm 5 học viên được cấp US$4 triệu dollar vốn ảo ban đầu để thành lập công ty mới và cạnh tranh trong một thị trường mô phỏng. Họ được thử thách để phát triển một thị trường ngách dựa trên công nghệ mới có sẵn. Học viên phải nghiên cứu dữ liệu ngành và lập chiến lược kinh doanh. Họ sản xuất và bán sản phẩm, tích lũy kinh nghiệm bằng cách thử nghiệm các ý tưởng và học hỏi từ kết quả kinh doanh của quý trước.
Kết Quả: Thành lập Công ty mới phát triển bền vững và đạt lợi nhuận thể hiện hiệu quả qua Cumulative Balanced Scorecard. Hệ thống Mô Phỏng sẽ tự động đánh giá kết quả học viên dựa trên kết quả Cumulative Balanced Scorecard bao gồm Khả năng sinh lời, sự hài lòng khách hàng, thị phần phân khúc thị trường mục tiêu, quản lý tài sản, Quản trị rủi ro Tài chính, quản lý nguồn nhân lực, đầu tư  tương lai và Lợi nhuận.


Cumulative Balanced Scorecard - Hiệu suất quản trị Doanh Nghiệp
Mục tiêu khóa họcquản trị doanh nghiệp, lập chiến lược kinh doanh, và tích hợp các môn học quản trị Cao cấp để học khởi nghiệp.


Khung thời gian: Chương trình chạy 6 Quý, học viên thực hành Mô Phỏng 3 giờ mỗi quý.

Management - Business fundermental - Bike !

Thời lượng: 6 tháng -  Chương trình này ngôn ngữ là English, yêu cầu đọc hiểu tiếng English cơ bản - dạy bằng Tiếng Việt - học viên thực hành Mô Phỏng thông qua Thị Trường Thế Giới Ảo


Khóa học  Management  BF - Kỹ năng Quản trị Cơ bản Xe đạp mô phỏng cách thị trường hoạt động thực tế  với mức độ chi tiết vừa đủ để học viên khám phá bản chất của từng ngành kinh doanh và cách chúng tích hợp. 

học viên đóng vai trò là nhóm điều hành đưa ra các quyết định kinh doanh thực tế trong bối cảnh của cả một doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh mỗi quý được xây dựng dựa trên kết quả kinh doanh của quý trước. Nội dung học tập được trình bày vào những thời điểm chính xác cần thiết cho các quyết định nhằm tăng giúp học viên chủ động học tập hơn.  

Học viên đọc hiểu thông tin nghiên cứu thị trường, gồm phản hồi của thị trường, phân tích động thái của đối thủ cạnh tranh và nhanh chóng  điều chỉnh chiến lược. Các mô phỏng vi mô về Thị trường có sẵn tại các điểm quan trọng trong bài tập chọn các khái niệm kinh doanh chuyên sâu hơn để đảm bảo rằng sinh viên hiểu rõ.


Các Thành viên trong nhóm sẽ nhập vai Nội dung:

- Marketing                          

- Thiết kế & Phát triển sản phẩm

- Quản lý bán hàng 

- Quản trị sản xuất

- Tài chính & Kế toán

- Quản trị nhân sự


Các Công ty sẽ cạnh tranh khốc liệt tại 4 thị trường trên Thế Giới


Các Công ty sẽ cạnh tranh khốc liệt để chiếm lĩnh  4 thị trường trên Thế Giới

Trả nghiệm thực tế

Trong khóa học quản trị mô phỏng, mỗi nhóm gồm 3 học viên được cấp US$4 triệu dollar vốn ảo ban đầu để thành lập công ty mới và cạnh tranh trong một thị trường mô phỏng cạnh tranh đầy khắc nghiệt. Họ được thử thách để phát triển một thị trường ngách dựa trên công nghệ mới có sẵn. Học viên phải nghiên cứu dữ liệu ngành và lập chiến lược kinh doanh. Họ sản xuất và bán sản phẩm, tích lũy kinh nghiệm bằng cách thử nghiệm các ý tưởng và học hỏi từ kết quả kinh doanh của quý trước.Kết Quả : Quản trị cơ bản, Hiệu quả thể hiện qua Cumulative Balanced Scorecard, và Hệ thống Mô Phỏng sẽ tự động đánh giá Học viên dựa trên kết quả Cumulative Balanced Scorecard.

Cumulative Balanced Scorecard - Hiệu suất quản trị Doanh Nghiệp
Mục tiêu khóa học: hiểu nguyên tắc cơ bản khi quản trị doanh nghiệp.

Khung thời gian: Chương trình chạy 4 Quý, học viên thực hành Mô Phỏng 2 giờ mỗi quý.