Trợ giúp về Tìm kiếm các khóa học

Tuyển Thực tập sinh tiềm năng Năm 2020

Nhằm hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả khách hàng đã mua và sắp mua dịch vụ E-Learning/ LMS, E-Commerce Platform, website 100 ngôn ngữ của ABS Education. Chúng tôi tiếp tục tuyển & đào tạo các bạn sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khách hàng chúng tôi.