Kỹ Năng Lập Chiến Lược & Chính Sách Kinh Doanh Mô Phỏng !

Thời lượng: 72 giờ học / 6 tháng -  Chương trình này ngôn ngữ là English, yêu cầu đọc hiểu tiếng English cơ bản - dạy bằng tiếng Việt - học viên thực hành thông qua Thị Trường Thế Giới Ảo

 

Khóa học Lập Chiến Lược Kinh doanh Mô phỏng là khóa học lý tưởng nhất cho học viên lập Chiến lược kinh doanh cơ bản. Khóa học chiến lược kinh doanh Mô Phỏng này bao gồm kết hợp tất cả hoạt động chức năng kinh doanh trong công ty mà không đi sâu vào chi tiết, và được sử dụng để lập kế hoạch chiến lược kinh doanh. Khóa học này cung cấp cho học viên một môi trường thực tế để học viên có thể thực hành kỹ năng lập chiến lược kinh doanh Mô Phỏng

 

Các Thành viên trong nhóm sẽ nhập vai 

Nội dung

  • Marketing                                  
  • Phát triển kênh phân phối
  • Quản trị nhân sự
  • Quản trị sản xuất
  • Quản trị tài chính
  • Kế toán
  • E-Commerce

 

    Cạnh tranh khốc liệt tại 4 thị trường trên Thế Giới

 

 Kịch bản

Mỗi nhóm gồm 5 học viên được cấp US$4 triệu dollar vốn ảo ban đầu để khởi nghiệp. Họ sẽ là một công ty tích hợp hoàn toàn từ việc Marketing đến sản xuất đến quản trị nhân sự.Với nguồn lực tài chính giới hạn và đầy trách nhiệm, Học viên đầu tư xây dựng nhà máy, Xây dựng kênh phân phối, thiết kế sản phẩm, chạy chiến dịch quảng cáo. Tuyển dụng nhân sự và lập chính sách phúc lợi, lập kế hoạch bán hàng và lập kế hoạch sản xuất cơ bản. Sau 3 quý hoạt động kinh doanh, Học viên sẽ Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh cho năm sau, thuyết trình và mời Quỹ đầu tư Mạo hiểm đầu tư thêm ít nhất US$4 triệu dollar vốn ảo để bổ sung vốn phát triển kinh doanh. Học viên có thể đầu tư vào các R&D mới, liên tục tung các dòng sản phẩm mới ra thị trường, Phát triển hệ thống phân phối và đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất nhằm tối đa hiệu quả hoạt động kinh doanh.

 

Mỗi nhóm được Cấp Vốn:

 

hinh

 

Kết Quả: lập chiến lược kinh doanh, và được tích hợp các môn học quản trị để lập Chiến lược Kinh doanh, Hiệu quả được thể hiện qua Cumulative Balanced Scorecard. Hệ thống Mô Phỏng sẽ tự động đánh giá tất cả các khía cạnh của chiến lược & Chính sách Kinh doanh và cho điểm dựa trên kết quả Cumulative Balanced Scorecard..

 

Balanced Scorecard - hiệu suất Chiến Lược và Chính Sách Kinh Doanh Mô Phỏng

hinh

 

Khóa học mục tiêu: Lập Chiến lược và chính sách kinh doanh.

 

.Khung thời gian: Chương trình chạy 6 Quý, học viên thực hành Mô Phỏng 6 giờ mỗi quý.

Kỹ Năng Quản Trị Chiến Lược Mô Phỏng !

Thời lượng: 72 giờ học / 6 tháng -  Chương trình này ngôn ngữ là English, yêu cầu đọc hiểu tiếng English cơ bản - dạy bằng tiếng Việt - học viên thực hành thông qua Thị Trường Thế Giới Ảo

 

Quản Trị Chiến lược” Mô phỏng cho phép học viên trải nghiệm quản lý chiến lược kinh doanh trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt. Đầu tiên, học viên phân tích và đánh giá cơ hội thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh ban đầu . Học viên sẽ điều chỉnh chiến lược để đáp ứng nhu cầu khách hàng, thị trường Quốc tế liên tục thay đổi và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng khốc liệt.

 

Các Thành viên trong nhóm sẽ nhập vai 

Nội dung

   • Marketing
   • Phát triển sản phẩm
   • Quản trị sản xuất
   • Kế toán
   • Quản trị tài chính
   • Phân tích hoạt động kinh doanh
   • Đàm phán Kinh doanh với Đối tác
   • Quản trị nhân sự
   • e-Commerce 

    Cạnh tranh khốc liệt tại 4 thị trường trên Thế Giới

 

 Kịch bản

Mỗi nhóm gồm 5 học viên được cấp US$4 triệu dollar vốn ảo ban đầu để kinh doanh, với nguồn lực tài chính giới hạn và đầy trách nhiệm. Học viên phải đầu tư xây dựng nhà máy, Xây dựng kênh phân phối, thiết kế sản phẩm, chạy chiến dịch quảng cáo và quản cáo bán hàng trực tuyến. Tuyển dụng nhân sự và lập chính sách phúc lợi, lập dự bán hàng và sản xuất. Sau 3 quý hoạt động kinh doanh, Học viên sẽ lập chiến lược kinh doanh cho năm sau và thuyết trình để mời Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư thêm ít nhất US$4 triệu dollar để bổ sung vốn phát triển kinh doanh. Học viên có thể đầu tư vào các R&D mới, liên tục tung các dòng sản phẩm mới ra thị trường, mở rộng hệ thống phân phối và nhà máy sản xuất để tối đa hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh.

 

Mỗi nhóm được Cấp Vốn:

 

 

Kết Quả : Xây dựng chiến lược, thực hiện chiến lược, Phân tích chiến lược thể hiện quả Cumulative Balanced Scorecard - hiệu suất quản trị chiến lược công ty. Hệ thống Mô Phỏng sẽ tự động đánh giá kết quả học viên và cho điểm dựa trên kết quả Cumulative Balanced Scorecard bao gồm Khả năng sinh lời, sự hài lòng khách hàng, thị phần phân khúc thị trường mục tiêu, quản lý tài sản, Quản trị rủi ro Tài chính, quản lý nguồn nhân lực, đầu tư  tương lai và Lợi nhuận.

 

Balanced Scorecard - hiệu suất Chiến Lược và Chính Sách Kinh Doanh Mô Phỏng

hinh

 

Mục tiêu khóa học: Quản trị Chiến lược, Chính sách Kinh Doanh, và tích hợp các môn học Capstone.

 

.Khung thời gian: Chương trình chạy 6 Quý, học viên thực hành Mô Phỏng 6 giờ mỗi quý.

Kỹ Năng C.S.O Quản Trị Tập Đoàn Đa Quốc Gia Mô Phỏng

Thời lượng: 96 giờ học / 6 tháng -  Chương trình này ngôn ngữ là English, yêu cầu đọc hiểu tiếng  English  cơ bản - dạy bằng tiếng Việt - học viên thực hành  Mô Phỏng thông qua Thị Trường Thế Giới Ảo

 

Khóa học Chief Strategy Officer - Quản Trị Tập Đoàn Đa Quốc Gia Mô Phỏng này sẽ giúp học viên phát triển tư duy lập kế hoạch chiến lược chuyên sâu trong một môi trường kinh doanh Quốc Tế phức tạp. Mô hình Mục Tiêu -Chiến Lược - Chiến Thuật (OST- Objective-Strategy-Tactics) được nhúng trong phần mềm để học viên thực hiện phân tích chiến lược, đặc điểm chiến lược, thực hiện chiến thuật và kiểm soát thời gian thực hiện. Học viên sẽ sử dụng biểu mẫu có sẵn trên hệ thống để lập kế Hoạch chiến lược Mô Phỏng mỗi quý trong suốt khóa học, Học viên sẽ xem được toàn bộ kế hoạch họ xây dựng qua các Quý. Chu kỳ này lập đi lập lại giúp học viên hiểu rõ khái niệm và Phương pháp lập kế hoạch Chiến lược. Mục tiêu là để nuôi dưỡng Tinh thần Kiên định OST trong mỗi học viên.

  

Các Thành viên trong nhóm sẽ nhập vai 

 

 

Cạnh tranh khốc liệt tại 20 Thị trường  Trên Thế Giới

 

 

hinh

  

Phát Triển 5 Trung Tâm Bán Hàng Trực Tuyến Tại 5 Khu Vực trên Thế Giới

  

hinh

 

Nội dungKhóa học  Kỹ Năng C.S.O Quản Trị Tập Đoàn Đa Quốc Mô phỏng này thách thức học viên đưa ra các quyết định khó khăn trong các lĩnh vực như:

  • Lập kế hoạch chiến lược dựa trên - OST (Mục tiêu - Chiến lược - Chiến thuật)
  • Marketing - 20 cities (Advanced) 
  • Quản trị Sản xuất (Advanced) 
  • Kiểm soát chất lượng
  • Quản trị nhân sự
  • Thương Mại Điện Tử 
  • Đàm phán thương mại
  • Kế Toán 
  • Quản trị Tài chính 
  • Phân tích báo cáo tài chính


 Kịch bản

 Mỗi nhóm học viên được cấp vốn ảo để bắt đầu kinh doanh. Họ đầu tư xây dựng nhà máy và kênh phân phối, thiết kế sản phẩm, Thiết kế quảng cáo, chạy chiến dịch quảng cáo và quản cáo bán hàng Website. Tuyển dụng nhân sự và lập chính sách phúc lợi, lập kế hoạch bán hàng, lập kế hoạch sản xuất và  kiểm soát chất lượng. Sau một năm hoạt động kinh doanh, Học viên sẽ lập chiến lược kinh doanh cho năm 2, và trình bày kế hoạch kinh doanh để nhận thêm nguồn vốn tài trợ từ Quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển kinh doanh. Học viên có thể đầu tư vào công nghệ mới để đưa các dòng sản phẩm mới ra thị trường, mở rộng kênh phân phối và nhà máy sản xuất mục tiêu tối đa hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh cho năm 2. Thị trường toàn cầu liên tục biến động, Tiềm năng thị trường sẽ tăng và giảm theo điều kiện kinh tế mỗi địa phương trên Thế Giới và Chính sách bị thay đổi do Cơ quan quản lý cố gắng bảo vệ thị trường trong nước của họ 

   

Mỗi nhóm được Cấp Vốn:

  

hinh

  

Kết QuảHọc viên Xây dựng, thực hiện, và phân tích chiến lược quản trị Tập Đoàn Đa Quốc Gia thể hiện hiệu quả qua Cummulative Balanced Scorecard. Hệ thống Mô Phỏng sẽ tự động đánh giá học viên dựa trên kết quả Cumulative Balanced Scorecard bao gồm Khả năng sinh lời, sự hài lòng khách hàng, thị phần từng phân khúc thị trường mục tiêu, quản lý tài sản, năng suất sản xuất, quản lý nguồn nhân lực, đầu tư  tương lai và Lợi nhuận.

 

Cummulative Balanced Scorecard - hiệu suất Chiến Lược Quản Trị Tập Đoàn Đa Quốc Gia

 

hinh

  

Khóa học mục tiêu: tích hợp các môn học quản trị Cao cấp để xây dựng Chiến Lược Quản trị Tập Đoàn Đa Quốc Gia 

 

Khung thời gian: Chương trình chạy 8 Quý, học viên thực hành Mô Phỏng 10 giờ mỗi quý.