Tổng quan các chủ đề

  • ABS Thực tập sinh tiềm năng Năm 2020

  • Thông Báo Tuyển Thực tập sinh tiềm năng tháng 7 Năm 2020

    Thông Báo Tuyển Thực Tập Sinh Tiềm Năng Năm 2020 !

    Chương Trình Tuyển Thực Tập Sinh Tiềm Năng, Đào Tạo chuyên viên xây dựng & quản lý hệ thống E-Learning / LMS, Sàn Thương Mại điện Tử (E-commerce Platform), Website 100 Ngôn Ngữ Năm 2020 – Đợt 1. 
    Nhằm hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả khách hàng đã mua và sắp mua dịch vụ E-Learning/ LMS, E-Commerce Platform, Website 100 ngôn ngữ của ABS Education. Chúng tôi tiếp tục tuyển & đào tạo các bạn sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành E-Commerce & IT để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khách hàng chúng tôi !