2. Sự cần thiết chuyển đổi số

ABS responsive
Chuyển đổi số trong ngành giáo dục, nghĩa là việc áp dụng công nghệ, cũng dựa vào mục đích, cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục và được ứng dụng dưới 2 hình thức chính: ứng dụng công nghệ trong lớp học, ứng dụng công nghệ trong phương pháp dạy học.

 Tính cấp thiết của Chuyển Đổi Số


Chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam đang thua kém so với các nước trong khu vực và thế giới đặc biệt là các kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp và kỹ năng số. Cụ thể, Việt Nam xếp thứ 97/141 về kỹ năng số, 116/141 về kỹ năng của sinh viên mới ra trường, 102/141 về chất lượng đào tạo nghề. 

 Cảm ơn đã xem !