4. Dịch vụ chuyển đổi số trong giáo dục

ABS responsive
Chuyển đổi số trong ngành giáo dục là việc áp dụng công nghệ, cũng dựa vào mục đích, cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục và được ứng dụng dưới 2 hình thức chính: Ứng dụng công nghệ trong lớp học, Ứng dụng công nghệ trong phương pháp dạy học.

Tính cấp thiết của Chuyển Đổi Số cho nền giáo dục


Chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam đang thua kém so với các nước trong khu vực và thế giới đặc biệt là các kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp và kỹ năng số. Cụ thể, Việt Nam xếp thứ 97/141 về kỹ năng số, 116/141 về kỹ năng của sinh viên mới ra trường, 102/141 về chất lượng đào tạo nghề.

 Tầm nhìn và mục tiêu của chương trình

ABS responsive
Chương trình chuyển đổi số của ABS Instute sẽ bám sát theo định hướng của chương trình chuyển đổi số Quốc gia trong đó tập trung vào phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; đào tạo kỹ năng số cho giáo viên IT và học sinh; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

 Các giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục


Để đạt được những mục tiêu đề ra, ABS Institute sẽ tập trung cung cấp bốn giải pháp chuyển đổi số bao gồm: Dịch vụ hệ thống Elearning tương tác, Video tương tác, Slide tương tác, Book tương tác.

  • Dịch vụ hệ thống Elearning tương tác
  • Dịch vụ số hóa Video tương tác
  • Dịch vụ số hóa Slides tương tác
  • Dịch vụ số hóa Books tương tác

 Cảm ơn đã xem !