Chapter 3 - Forum

Chào mừng các bạn đến với Chương 3 - Phòng ngừa rủi ro - sử dụng hợp đồng giao sau & Kỳ Hạn

1. Mỗi bạn vui lòng lên đây post và nhận xét về bài của bạn mình post lên đây

1.1. Mỗi bạn vui lòng Post thí dụ Doanh nghiệp đã sử dụng hợp đồng giao sau (Future) & Hợp đồng Kỳ hạn để phòng ngừa rủi ro về lãi suất, tỷ giá hối đoái, hàng hóa  tại Hoa Kỳ / Việt Nam trong 40 năm trở lại (1978 - 2018), và đưa ra nhận xét về nghiệp vụ đó. 

Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh đều được, vui lòng ghi rõ bên dưới nguồn thông tìn bên dưới bài post (web site, báo......).

1.2. Mỗi bạn lên đây nhận xét về nội dung của bạn mình post trên đây.

1.3. Nguồn thông tin có thể tìm

-       Financial Times (subscription required)

-       World News Network

-       Business Week

-       Wall Street Journal (subscription required)

-       Yahoo! Finance

-       Google Finance

-       Economist

-       CNBC Finance

2. Thời hạn nộp bài là 23:55 - ngày 26 Sept 2019


Note: nội dung bài post không được giống nhau, bạn nào post trước thì được tính điểm, bài của bạn Post sau đó có cùng nội dung, sẽ không được tính điểm. Bạn nào nhận xét bài bạn mình post đầu tiên thì được tính điểm, bạn nhận xét sau không được tính điểm và phải tìm bài chưa được nhận xét.

Visible groups: All participants
(There are no discussion topics yet in this forum)