Chapter 4 - Forum

Chào mừng các bạn đến với Chương 4 - Định giá hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng giao sau:

1. Mỗi bạn vui lòng lên đây post và nhận xét về bài của bạn mình post lên đây. 

1.1. Mỗi bạn vui lòng Post thí dụ Định giá đồng tương lai về tỷ giá hối đoái, hàng hóa tại Hoa Kỳ / Việt Nam trong 40 năm trở lại (1978 - 2018), và đưa ra nhận xét về nghiệp vụ đó. 

Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh đều được, vui lòng ghi rõ bên dưới nguồn thông tin bên dưới bài post (web site, báo......).

1.2. Mỗi bạn lên đây nhận xét về nội dung của bạn mình post trên đây.

1.3. Nguồn thông tin có thể tìm

-       Financial Times (subscription required)

-       World News Network

-       Business Week

-       Wall Street Journal (subscription required)

-       Yahoo! Finance

-       Google Finance

-       Economist

-       CNBC Finance

2. Thời hạn nộp bài là 23:55 - ngày 10 Oct 2018


Note: nội dung bài post không được giống nhau, bạn nào post trước thì được tính điểm, bài của bạn Post sau đó có cùng nội dung, sẽ không được tính điểm. Bạn nào nhận xét bài bạn mình post đầu tiên thì được tính điểm, bạn nhận xét sau không được tính điểm và phải tìm bài chưa được nhận xét.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thí dụ: Nam A bank có lãi suất và tỷ giá hối đoái như sau (lưu ý: tỷ giá và lãi suất sẽ thay đổi - nên số liệu có thể không giống như thời điểm lấy thí dụ)

Note: công thức Định giá hợp tương lai và đồng kỳ Hạn - giống nhau .  

Lãi suất - http://www.namabank.com.vn/lai-suat/lai-suat-tien-gui-danh-cho-ca-nhan/407/7796

tỷ giá hoái đoái - http://www.namabank.com.vn/ty-gia-ngoai-te-gia-vang/274

 


1.Lãi suất đồng là:RVND   =7% /năm – kỳ hạn 6 tháng

2.Lãi suất US$ là: RUS$   =2% /năm – kỳ hạn 6 tháng

3.Tỷ giá US$ giao ngay là: X0    =    VND 23,260

4. Dùng đồng VND mua US$ với hợp đồng tương lai/ kỳ hạn 6 tháng.Vậy tỷ giá hối đoái US$ Hợp đồng tương lai/kỳ hạn 6 tháng là bao nhiêu ?

F0,T = S0 e(r–q )T     

q: suất sinh lời trung bình một năm của tài sản.

F0,T = 23,620 e(7% - 2%) x 6/12     

F0,T =  VND24,217.94

Vậy tỷ giá hối đoái kỳ hạn 6 tháng – mỗi US$ là: VND 24,217.94

Visible groups: All participants
(There are no discussion topics yet in this forum)