Chapter 8 : Forum

1. Mỗi bạn vui lòng lên đây post và nhận xét về bài của bạn mình post lên đây.

1.1.a. mỗi bạn vui lòng Poslên đây hoạt động giao dịch Hợp đồng Hoán Đổi về tỷ giá hối đoái, lãi suất, hàng hóa , chỉ số chứng khoán tại thị trường Hoa Kỳ / Việt Nam (nếu có) trong 40 năm trở lại (1978 - 2018), và đưa ra nhận xét về nghiệp vụ đó. 

1.1.b. mỗi bạn vui lòng Post lên đây thí dụ Định giá hợp đồng hoán đổi về tỷ giá hối đoái, lãi suất, hàng hóa tại thị trường Hoa Kỳ / Việt Nam trong 40 năm trở lại (1978 - 2018), và đưa ra nhận xét về nghiệp vụ đó. 

Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh đều được, vui lòng ghi rõ bên dưới nguồn thông tin bên dưới bài post (web site, báo......).

1.2. Mỗi bạn lên đây nhận xét về nội dung của bạn mình post trên đây.

1.3. Nguồn thông tin có thể tìm

-       Financial Times (subscription required)

-       World News Network

-       Business Week

-       Wall Street Journal (subscription required)

-       Yahoo! Finance

-       Google Finance

-       Economist

-       CNBC Finance

2. Thời hạn nộp bài là 23:55 - ngày 31 Oct 2018

Note: nội dung bài post không được giống nhau, bạn nào post trước thì được tính điểm, bài của bạn Post sau đó có cùng nội dung, sẽ không được tính điểm. Bạn nào nhận xét bài bạn mình post đầu tiên thì được tính điểm, bạn nhận xét sau không được tính điểm và phải tìm bài chưa được nhận xét.

Visible groups: All participants
(There are no discussion topics yet in this forum)